AZ ALAPÍTVÁNY SEGÍTSÉGÉVEL ELÉRENDŐ KONKRÉT CÉLJAINK:


MENTOR PROGRAM


Az erre a célterületre beáramló támogatások segítségével tanulóink mellé úgynevezett "mentor"-okat állítunk.

 


 • A tehetséges, kiemelkedő képességű diák így gyorsan, akadálytalanul, az igényeinek megfelelő mennyiségben és mélységben kapja meg a számára szükséges tudásmennyiséget.
 • A lemaradó, lassabb tempót igénylő gyermekek a személyes foglalkozás eredményeképp könnyebben megértik az anyagot, felgyorsulnak, utolérik társaikat, vagy a mentor segítségével akár a saját tempójában haladva éri el a tanulási célt.
 • A hátrányos helyzetű, de tehetséges, jó tanulási képességű tanulók "mentorálása" pedig egy ösztöndíj-rendszeren keresztül valósul meg. A támogatások segítségével tandíjmentességet, vagy -csökkentést tudunk biztosítani számukra.


ISKOLA ALAPÍTÁS


Az erre a célterületre beáramló támogatások egy államilag elismert, Oktatási Minisztériumi azonosítóval rendelkező, 1-12. évfolyamig szolgáltató, úgynevezett "összetett iskola" létrejöttét segítik.


 • Az iskola terveink szerint a 2020-2021-es tanévben kezdi meg működését.
 • Első lépcsőben az 1-8. évfolyamokba várjuk majd a tanulókat, majd a "gimnáziumi", 9-12. évfolyamok számára is megnyitjuk a kapuinkat.
 • Munkatársaink, tanítóink, tanáraink felvételi szűrője a magas minőségű szakmai tudás és gyermekszeretet.
 • Terveink szerint a megfelelő épület magas színvonalú feltételeket és környezetet biztosít majd a biztonságos, minőségi tanuláshoz, ahol a tanulók jókedvűen, magabiztosan, céljaikat megtalálva és megfogalmazva valódi tudáshoz jutnak, amit az életük során alkalmazni is tudnak.
 • Az iskola az évfolyamok számára a Nemzeti alaptantervben előírt készségek, képességek, tudás megszerzését biztosítja.
 • Mindezeken túl lehetőséget ad diákjai számára gazdasági ismereteik elmélyítésére, vagy művészeti hajlamaik kiaknázására, kommunikációs képességeik megsokszorozására az általános mellett indított különböző tagozatokon.
 • A tantermek a tantárgyak által meghatározott vagy megengedett formában mozgatható bútorokkal és szemléltető eszközökkel lesznek felszerelve. Ebbe beletartoznak a hagyományos (képek, saját kézimunkák, alkotások stb.) és modern, digitális technikai eszközök (LED falak, projektorok, stb.) is.


TANANYAG FEJLESZTÉS


A FreeMind saját tananyaga olyan, a Nemzeti alaptanterv elvárásainak megfelelő, ám az egyes korosztályok (évfolyamok) tudásához, megértési szintjéhez illeszkedő szókincsű, valamint elegendő mennyiségű, a megértést segítő szemléltető anyaggal, internetes utalásokkal felvértezett tudástár, ami év eleji ismétlésekkel is biztosítja az évről évre egymásra épülés lépcsőzetességét. 


 • A tananyag kifejlesztésére, megírására olyan szakembereket kérünk föl, akik a saját területük magas szintű képviselete mellett ügyelnek arra is, hogy az általuk képviselt szaktárgyi tudásbázis a többi tárggyal komplex egységet alkosson, a társtudományok közötti átjárhatóságot biztosítva. 
 • Az egyes tantárgyi területen megírt tananyagok helyenként  egymásra mutatnak, egymással ellentmondásba nem kerülnek.
 • A tananyag egy része nyomtatott, nagy része elektronikus formában kerül kidolgozásra és levédésre.
 • A tananyag minden saját iskolánkban tanuló számára ingyenesen elérhető lesz.
 • A tananyag bárki (magánszemély, szervezet stb.) számára hozzáférhető lesz.
 • A tananyag fejlesztés számunkra nem egy "határidős" projekt, hanem egy folyamatos munka, amelyhez szívesen fogadunk becsatlakozó kollégákat, a szabad gondolkodás és a tudás erejét felismerő  szakembereket.

EGYETÉRTESZ CÉLJAINKKAL?

 • TEREMTÜNK EGY BOLDOGABB JÖVŐT. Ezért:
 • Alapítunk és működtetünk egy új alap- és középfokú oktatási intézményt, amely oktatási centruma és vizsgaközpontja is lesz vidéki tanulócsoportjainknak;
 • Az Alapítványunk segítségével anyagilag is támogatjuk a rászoruló és/vagy tehetséges gyermekeket;
 • Új eljárásokat, nevelési és oktatási programot dolgozunk ki , valamint ezek gyakorlati bevezetéséhez az Alapítvány segítségével anyagi hátteret biztosítunk;
 • Az intézményben tanuló fiatalok számára kulturális rendezvényeket, tanulmányi versenyeket szervezünk;
 • Képzéseket, továbbképzéseket, tanulmányi utakat szervezünk és bonyolítunk le;
 • Felkutatjuk a hasonló célzatú hazai és külföldi szervezeteket, alapítványokat és oktatási intézményeket, hogy kialakítsunk és működtessünk egy virágzó, sok-sok fiatalnak lehetőséget biztosító hálózatot;
 • Figyelmet fordítunk arra is, hogy intenzíven terjesszük a személyek és a közösség fejlődését megalapozó nevelés, a fenntartható életmód elveit.