TUDÁS MINDEN SZINTEN:

DELTA OKTATÁSI KÖZPONT


Mindazoknak, akik felismerték, hogy a tudás egyenlő a túléléssel és a hosszútávú boldogulással. Akik nem adják fel az első nehézségnél,  kitartóak és keresik a megoldásokat az élet kínálta problémákra.Az eddig beérkezett igények alapján az alábbi on-line tanfolyamok szervezésén dolgozunk:

 • átképző tanfolyamok
 • új szakmák
 • kresz tanfolyamok
 • web-szerkesztés
 • programozás
 • nyelvtanfolyamok és vizsgák
 • fotózási alapismeretek

Ötleteljünk együtt! Írd meg nekünk az alábbi űrlap segítségével, hogy Te milyen on-line képzésnek látnád hasznát a magad, akár mások számára és mi igyekszünk megszervezni, megvalósítani azt! Az ötletgazdákat minden esetben különleges bónusszal jutalmazzuk!


ALAPOZZUNK KÖZÖS JÖVŐT!

Mindennap döntéseket hozunk. Hol saját magunk, hol mások érdekében. Nem mindegy, hogy a ma gyermekei milyen alapra építkeznek, milyen értékeket mentenek át a jövőbe, mennyire lesznek fogékonyak új ismeretek befogadására, tudnak majd különbséget tenni jó és rossz között, vagy kiszámítani egy híd terhelhetőségét. A mi felelősségünk, hogy ők mire lesznek képesek - egyedül, nélkülünk is. Mi megteszünk mindent azért, hogy a legtöbbet vihessék magukkal önálló életükbe.


MENTOR PROGRAM


Az erre a célterületre beáramló támogatások segítségével tanulóink mellé úgynevezett "mentor"-okat állítunk.

 


 • A tehetséges, kiemelkedő képességű diák így gyorsan, akadálytalanul, az igényeinek megfelelő mennyiségben és mélységben kapja meg a számára szükséges tudásmennyiséget.
 • A lemaradó, lassabb tempót igénylő gyermekek a személyes foglalkozás eredményeképp könnyebben megértik az anyagot, felgyorsulnak, utolérik társaikat, vagy a mentor segítségével akár a saját tempójában haladva éri el a tanulási célt.
 • A hátrányos helyzetű, de tehetséges, jó tanulási képességű tanulók "mentorálása" pedig egy ösztöndíj-rendszeren keresztül valósul meg. A támogatások segítségével tandíjmentességet, vagy -csökkentést tudunk biztosítani számukra.


ISKOLA ALAPÍTÁS


Az erre a célterületre beáramló támogatások egy államilag elismert, Oktatási Minisztériumi azonosítóval rendelkező, 1-12. évfolyamig szolgáltató, úgynevezett "összetett iskola" létrejöttét segítik.


 • Az iskola terveink szerint a 2021-2022-es tanévben kezdi meg működését.
 • Első lépcsőben az 1-5-9. évfolyamokba várjuk majd a tanulókat, majd évről évre indítjuk el a többi évfolyamot is.
 • Munkatársaink, tanítóink, tanáraink felvételi szűrője a magas minőségű szakmai tudás és gyermekszeretet.
 • Terveink szerint a megfelelő épület magas színvonalú feltételeket és környezetet biztosít majd a biztonságos, minőségi tanuláshoz, ahol a tanulók jókedvűen, magabiztosan, céljaikat megtalálva és megfogalmazva valódi tudáshoz jutnak, amit az életük során alkalmazni is tudnak.
 • Az iskola az alapkészségek és tudás elsajátítása mellett lehetőséget ad diákjai számára gazdasági ismereteik elmélyítésére, vagy művészeti hajlamaik kiaknázására, kommunikációs képességeik megsokszorozására az általános mellett indított különböző tagozatokon.
 • A tantermek a tantárgyak által meghatározott vagy megengedett formában mozgatható bútorokkal és szemléltető eszközökkel lesznek felszerelve. Ebbe beletartoznak a hagyományos (képek, saját kézimunkák, alkotások stb.) és modern, digitális technikai eszközök (LED falak, projektorok, stb.) is.


TANANYAG FEJLESZTÉS


A Delta Oktatási Központ hosszú távú terve saját tananyag fejlesztése. Az egyes korosztályok (évfolyamok) tudásához, megértési szintjéhez illeszkedő szókincsű, valamint elegendő mennyiségű, a megértést segítő szemléltető anyaggal, internetes utalásokkal felvértezett tudástár.  


 • A tananyag kifejlesztésére, megírására olyan szakembereket kérünk föl, akik a saját területük magas szintű képviselete mellett ügyelnek arra is, hogy az általuk képviselt szaktárgyi tudásbázis a többi tárggyal komplex egységet alkosson, a társtudományok közötti átjárhatóságot biztosítva. 
 • Az egyes tantárgyi területen megírt tananyagok helyenként  egymásra mutatnak, egymással ellentmondásba nem kerülnek.
 • A tananyag egy része nyomtatott, nagy része elektronikus formában kerül kidolgozásra és levédésre.
 • A tananyag minden saját iskolánkban tanuló számára ingyenesen elérhető lesz.
 • A tananyag bárki (magánszemély, szervezet stb.) számára hozzáférhető lesz.
 • A tananyag fejlesztés számunkra nem egy "határidős" projekt, hanem egy folyamatos munka, amelyhez szívesen fogadunk becsatlakozó kollégákat, a szabad gondolkodás és a tudás erejét felismerő  szakembereket.

EGYETÉRTESZ CÉLJAINKKAL?

 • TEREMTÜNK EGY BOLDOGABB JÖVŐT. Ezért:
 • Alapítunk és működtetünk egy új alap- és középfokú oktatási intézményt, amely oktatási centruma és vizsgaközpont is egyben.
 • Az Alapítványunk segítségével anyagilag is támogatjuk a rászoruló és/vagy tehetséges gyermekeket;
 • Új eljárásokat, nevelési és oktatási programot dolgozunk ki , valamint ezek gyakorlati bevezetéséhez az Alapítvány segítségével anyagi hátteret biztosítunk;
 • Az intézményben tanuló fiatalok számára kulturális rendezvényeket, tanulmányi versenyeket szervezünk;
 • Képzéseket, továbbképzéseket, tanulmányi utakat szervezünk és bonyolítunk le;
 • Felkutatjuk a hasonló célzatú hazai és külföldi szervezeteket, alapítványokat és oktatási intézményeket, hogy kialakítsunk és működtessünk egy virágzó, sok-sok fiatalnak lehetőséget biztosító hálózatot;
 • Figyelmet fordítunk arra is, hogy intenzíven terjesszük a személyek és a közösség fejlődését megalapozó nevelés, a fenntartható életmód elveit.