TÁMOGATÓI SZINTJEINK

Megalkottunk egy adományozási skálát, amely az oktatási kultúra szövegkörnyezetéhez és tapasztalható hétköznapjaihoz is kötődik. A magánoktatás, a közoktatás, valamint a tehetséggondozás gradiensei mentén a következő támogatói szintek választhatók: 

1. szint: KORREPETITOR


Segítségére rendszeresen, egy-egy konkrét cél elérése érdekében van szükség.

A támogatás értéke: 10.000,- Ft


2. szint: KISTANÁR.  


Ő az egy-egy alkalommal, vagy rövid időtartamokra felkért segítő, aki jelenlétével és hozzáértésével áll a tanuló mellett.

A támogatás értéke: 25.000,- Ft

3. szint: TANÍTÓ. 


Fontossága a kisgyermekek életében megfizethetetlen. Egy jó tanító egy életre nyomot hagy az emberekben.

A támogatás értéke: 50.000,- Ft

4. szint: TANÁR.


Meghatározó személyiség egy fiatal életében, példakép- és pályaválasztásában.

A támogatás értéke: 100.000,- Ft

5. szint: EGYETEMI TANÁRSEGÉD. 


Ott áll a megszerezhető tudás kapujában, a tanulás és a tanítás egyidejű szimbóluma.

A támogatás értéke: 250.000,- Ft


6. szint: EGYETEMI ADJUNKTUS.


Segít, támogat, példát mutat és utat jelöl ki. Stabil munkatárs, akihez mindig fordulhat az útkereső.

A támogatás értéke: 500.000,- Ft

7. szint: DOCENS. 


Akire felnézünk, aki már megküzdötte az útját, büszkén viseli tiszteletreméltó címét.

A támogatás értéke: 1.000.000,- Ft

8. szint: PROFESSZOR.  


Szilárd bástya. Már nem sodorják el a mindennapok problémái, megengedheti magának a tudás burkának magányát. Mégis örömmel üdvözli a tanulni vágyók érdeklődését, jelenlétét elefántcsont-tornyában.

A támogatás értéke: 5.000.000,- Ft


9. szint: KUTATÓ AKADÉMIKUS.  


Az élethosszig tartó tanulás, tanítás, gondolkodás-formálás és az új, a még ismeretlen felfedezése iránt elkötelezett tudós. Értéke, tudása pénzben kifejezhetetlen.

A támogatás értéke: 10.000.000 Ft

10. szint: ISKOLA ALAPÍTÓ.  


A szellemi szabadság és a tudás útjának megteremtője. Forradalmár gondolkodó, aki nem fogadja el az elnyomást semmilyen formában sem az iskolai nevelés, sem az élet más területein. Iskolát alapít, hogy biztosítsa a szellemi energia szabad áramlását.

A támogatás értéke: 50.000.000 Ft

Az adományozók a támogatásuk összesített értékét tükröző, tiszteletbeli, oktatási hivatali rangot kapnak.

Az Esély a Tudáshoz Alapítvány szellemi szabadságot szolgáló tanári karának virtuális tisztségét.

A támogatást oklevéllel és az adományozó nevével, tiszteletbeli rangjával gravírozott, nívós képzőművészeti kisplasztika átadásával köszönjük meg és tesszük emlékezetessé az évente megrendezésre kerülő Alapítványi Gálaesteken.